จำนวนผู้ติดเชื้อ, จำนวนผู้เสียชีวิต, รักษาหายแล้ว

ข้อมูลนี้จะทำการอัพเดททุกๆ 20 นาที จำนวนผู้ติดเชื้อจะอัพเดทจากฐานข้อมูลเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้ว

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO) และข้อมูลจากสื่อที่สามารถเชื่อถือได้

ประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด เคสใหม่ เสียชีวิตทั้งหมด เสียชีวิตล่าสุด รักษาหายแล้ว กำลังรักษาตัว อัตราการเสียชีวิต